Van akker naar dak: 24 woningen in Helmond krijgen ROEF-dak

9 november 2023

We zijn deze week gestart in Helmond. 24 woningen krijgen hier een ROEF-dak. ROEF realiseert: duurzame energieopwekking, meer biodiversiteit (flora én fauna), minder CO2-uitstoot, meer CO2-opslag, fijner en gezonder wonen en klimaatadaptieve en klimaatbestendige wijken. Na 10 jaar is ROEF zelfs regeneratief. Het dak levert dan in natuurherstel meer op dan de productie ervan aan CO2 uitstoot heeft gekost.

Op de vraag waarom woningcorporatie woCom koos voor dakrenovatie met een ROEF-dak is het antwoord van projectleider Barry van der Eijk kort: “Ja, waarom niet?”

“Ik kijk al langer naar duurzame en circulaire varianten van dakrenovaties. Toen de proefopstelling van ROEF er op een gegeven moment was, besloot ik erheen te gaan. Ik heb het daarna direct voorgelegd aan het MT en we waren allemaal heel enthousiast. Het brengt zoveel voordelen met zich mee.”

“De wijk waar de ROEF-daken nu worden geplaatst heeft nauwelijks groen. De voor- en achtertuinen zijn vrijwel allemaal betegeld. We moeten in zo’n wijk iets doen met de opwarming en dit is daar een hele mooie, circulaire oplossing voor.”

“We roepen allemaal dat we met klimaatadaptatie, circulariteit en biobased bouwen aan de slag moeten, maar we realiseren heel weinig. Daarom gaan we het nu gewoon dóen. Hopelijk is het ook een signaal: kijk, dit kan ook. En hoe mooi is het straks!”

“Wij zijn ervan overtuigd dat het werkt en passen ROEF meteen planmatig toe. Een mooie aanzet voor meer. Gespikkeld bezit kan ook goed een dakrenovatie krijgen met ROEF. En wie weet wat ROEF in de toekomst kan betekenen voor een eventuele ontheffing in de flora- en faunawetgeving, omdat het zoveel toevoegt aan de biodiversiteit. Dat zou de meerwaarde van ROEF voor ons nóg groter maken. Ja, ik hoop heel erg dat dit een vervolg krijgt.”

Van akker naar dak

Het is gebruikelijk in de bouw dat je materialen snel kunt inkopen. Bij natuurlijke materialen vraagt dat om een goede voorbereiding. Daarom zaaiden we eind juni al de beplanting in voor de ROEF-daken die we nu plaatsen.

Zoals je op de foto’s ziet, gingen de zaden de grond in, ín de biobased trays die we nu op het dak plaatsen. Als kant-en-klaar pakket dus. In totaal zie je op de foto van de akker 45.000 biobased trays voor 500 daken.

De trays bevatten een mix van sedum en inheemse kruidsoorten die de biodiversiteit bevorderen. We zijn voor het groen op ROEF met onze partners op zoek gegaan naar de juiste balans tussen de waterbehoefte, onderhoud en de waarde voor de natuur.

Damp-open systeem

Ook nog leuk om te vertellen: alles aan ROEF is circulair en losmaakbaar. Om dat voor het groen mogelijk te maken, plaatsen we de trays op rails op het hellende dak. Extra voordeel hiervan: die trays zijn van zichzelf al wortelwerend, waardoor we ROEF ook damp-open konden maken. Dat is bijzonder voor een groendak, helemaal omdat het compleet losmaakbaar is.

We zijn deze week gestart in Helmond. 24 woningen krijgen hier een ROEF-dak. ROEF realiseert: duurzame energieopwekking, meer biodiversiteit (flora én fauna), minder CO2-uitstoot, meer CO2-opslag, fijner en gezonder wonen en klimaatadaptieve en klimaatbestendige wijken. Na 10 jaar is ROEF zelfs regeneratief. Het dak levert dan in natuurherstel meer op dan de productie ervan aan CO2 uitstoot heeft gekost.

Op de vraag waarom woningcorporatie woCom koos voor dakrenovatie met een ROEF-dak is het antwoord van projectleider Barry van der Eijk kort: “Ja, waarom niet?”

“Ik kijk al langer naar duurzame en circulaire varianten van dakrenovaties. Toen de proefopstelling van ROEF er op een gegeven moment was, besloot ik erheen te gaan. Ik heb het daarna direct voorgelegd aan het MT en we waren allemaal heel enthousiast. Het brengt zoveel voordelen met zich mee.”

“De wijk waar de ROEF-daken nu worden geplaatst heeft nauwelijks groen. De voor- en achtertuinen zijn vrijwel allemaal betegeld. We moeten in zo’n wijk iets doen met de opwarming en dit is daar een hele mooie, circulaire oplossing voor.”

“We roepen allemaal dat we met klimaatadaptatie, circulariteit en biobased bouwen aan de slag moeten, maar we realiseren heel weinig. Daarom gaan we het nu gewoon dóen. Hopelijk is het ook een signaal: kijk, dit kan ook. En hoe mooi is het straks!”

“Wij zijn ervan overtuigd dat het werkt en passen ROEF meteen planmatig toe. Een mooie aanzet voor meer. Gespikkeld bezit kan ook goed een dakrenovatie krijgen met ROEF. En wie weet wat ROEF in de toekomst kan betekenen voor een eventuele ontheffing in de flora- en faunawetgeving, omdat het zoveel toevoegt aan de biodiversiteit. Dat zou de meerwaarde van ROEF voor ons nóg groter maken. Ja, ik hoop heel erg dat dit een vervolg krijgt.”

Van akker naar dak

Het is gebruikelijk in de bouw dat je materialen snel kunt inkopen. Bij natuurlijke materialen vraagt dat om een goede voorbereiding. Daarom zaaiden we eind juni al de beplanting in voor de ROEF-daken die we nu plaatsen.

Zoals je op de foto’s ziet, gingen de zaden de grond in, ín de biobased trays die we nu op het dak plaatsen. Als kant-en-klaar pakket dus. In totaal zie je op de foto van de akker 45.000 biobased trays voor 500 daken.

De trays bevatten een mix van sedum en inheemse kruidsoorten die de biodiversiteit bevorderen. We zijn voor het groen op ROEF met onze partners op zoek gegaan naar de juiste balans tussen de waterbehoefte, onderhoud en de waarde voor de natuur.

Damp-open systeem

Ook nog leuk om te vertellen: alles aan ROEF is circulair en losmaakbaar. Om dat voor het groen mogelijk te maken, plaatsen we de trays op rails op het hellende dak. Extra voordeel hiervan: die trays zijn van zichzelf al wortelwerend, waardoor we ROEF ook damp-open konden maken. Dat is bijzonder voor een groendak, helemaal omdat het compleet losmaakbaar is.