Privacybeleid | ROEF

In onze administratie worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. ROEF hecht grote waarde aan een correcte verwerking van persoonsgegevens.

Bij het opslaan en de verwerking van deze gegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt en persoonlijke gegevens worden door onze administratie dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

ROEF, gevestigd aan het Ekkersrijt 4504A, 5692 DM te SON, is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Indien er links van derden op onze website vermeld staan, heeft u te maken met het privacybeleid van de betreffende website.

Persoonsgegevens die wij verwerken
ROEF verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam
 • Telefoongegevens
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Functie
 • Bedrijf
 • Vestigingsadres, plaats
 • Factuuradres

Doel verwerken gegevens
Wij verzamelen uw persoonsgegevens om:

 • Onze communicatie aan u juist te adresseren
 • Eventuele vragen of klachten van u adequaat te verwerken en te beantwoorden
 • Onze relatie met u te onderhouden en te administreren
 • De door u gewenste diensten te leveren
 • Met u over onze dienstverlening te communiceren
 • De service op onze website te verbeteren door gebruik te maken van statistieken over browse-gedrag op onze website
 • Zakelijke processen en –systemen te controleren en te analyseren;

Delen gegevens
Wij geven de door u verstrekte gegevens uitsluitend door aan derden, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u bestelde producten, of aangevraagde diensten.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk een wetshandhavingsinstantie gegevens bij ons opvraagt in verband met een gepleegde overtreding. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Wijzigen, inzien, verwijderen van gegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ROEF en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een dergelijk verzoek of bezwaar sturen naar info@roef.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Contactformulier en nieuwsbrief
De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. In de (nabije) toekomst zouden wij gebruik kunnen maken van een nieuwsbrief. U kunt, mocht dat het geval zijn, zich altijd eenvoudig afmelden met de dan verstrekte link onderaan de nieuwsbrief. Wanneer wij besluiten om u op de hoogte te houden (acties, nieuwe producten etc.) middels een nieuwsbrief zal uw e-mailadres automatisch worden toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Cookies
ROEF gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Indien er links van derden op onze website vermeld staan, heeft u te maken met het privacybeleid van de betreffende website.

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten en producten.

Beveiliging
ROEF neemt de bescherming van uw gegevens serieus (bijvoorbeeld door gebruik te maken van een beveiligde SSL verbinding) en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@roef.nl

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente versie.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
ROEF
Ekkersrijt 4504A
5692 DM te SON
Nederland
T (085) 006 99 43
E info@roef.nl