Interview met Rik Thijs, wethouder van klimaat, energie, grond en vergroening

10 april 2024

Een jaar geleden gaf wethouder Rik Thijs (gemeente Eindhoven) het officiële startschot voor de aanleg van de allereerste ROEF-daken. Vijf woningen van woningcorporatie Trudo kregen toen een ROEF-dak. Om daarop terug te blikken én vooruit te kijken, legden we Rik Thijs deze week een aantal vragen voor over de ambities van de gemeente ten aanzien van vergroening en multifunctionele daken. Hoe kijkt de wethouder naar de toekomst?

Vorig jaar, tijdens de opening van de eerste ROEF-daken, zei u: “Ik hoop dat het niet bij een pilot blijft en woningcorporaties en andere ontwikkelaars dit breed gaan uitrollen. Heel Eindhoven een groen dak, dat zou prachtig zijn!” In hoeverre is Eindhoven hier goed mee op weg?

“We zijn nu grote slagen aan het maken in het verduurzamen van ons eigen vastgoed. Denk aan sporthallen, buurthuizen, het Van Abbemuseum en dependances van het stadhuis. Niet ieder dak is geschikt om te vergroenen. We zijn ook bezig met het verduurzamen van Mercado, een gebouw voor onze medewerkers. Hier komt zelfs een multifunctioneel dak op.”

Hoe kijkt de gemeente Eindhoven nu naar de inzet van multifunctionele daken en is dat het afgelopen jaar veranderd?

“Het is mooi als mensen daarvoor kiezen. Groen ziet er mooi uit, en gecombineerd met zonnepanelen is het een duurzame keuze. Het is mooi als woningcorporaties hier meer voor gaan kiezen, net zoals de huizen vorig jaar, want dan kun je echt meters maken.”

De ontwikkelingen gaan snel en de aandacht voor klimaatadaptatie groeit. Heeft dat invloed op het beleid van de gemeente ten aanzien van groene daken, ook in combinatie met zonnepanelen en waterbuffering?

“We hebben geen beleid voor groene daken bij mensen thuis, maar klimaatadaptatie staat wel heel hoog op onze agenda. Zo vergroenen we waar mogelijk de openbare ruimte in bestaande wijken. En we hebben een grote opgave in het centrum van Eindhoven, waar de komende jaren heel veel woningen worden toegevoegd. Daar maken we afspraken over. We willen dat voor iedere nieuwe woning 8 m2 groen gerealiseerd wordt. Het liefst bij de woning of bij het wooncomplex, maar dat kan ook elders in de stad.”

 “En we hebben een rekentool waarin ontwikkelaars kunnen uitrekenen hoeveel waterberg iedere woning moet realiseren. Het lijken veel regels, maar we willen de stad toekomstbestendig maken, dus gelden er nieuwe normen voor waterberging. Dit geldt voor alle type bouwwerken. Met deze rekentool kun je nagaan of je ontwerp aan de normen voldoet en wat er gebeurt als je je ontwerp aanpast. Want in het algemeen geldt: hoe groener je ontwerp, hoe lager de benodigde waterberging. Ontwikkelaars kunnen dan kiezen voor groene daken, wat ook bij enkele projecten gebeurt.”

 “Bij veel projecten werd al rekening gehouden met klimaatadaptief (her)inrichten, maar nog niet bij alle projecten. Daarom is een toetsingskader vastgesteld met concrete ontwerpnormen en richtlijnen voor klimaatadaptief handelen. De klimaattoets omvat drie hoofdregels en deze vormen de basis voor het Eindhovens klimaatadaptatie beleid: (1) Zorg voor voldoende bergingsruimte om extreme buien tijdelijk op te vangen en vertraagd af te voeren. (2) Infiltreer regenwater zoveel mogelijk en waar mogelijk op de plek waar het valt, en voorkom daarmee droogte. (3) Zorg dat de straat niet onnodig opwarmt en voldoende plekken voor verkoeling heeft op het heetst van de dag.”

Hoe verhoudt de gemeente Eindhoven zich hierin ten opzichte van andere gemeenten? Is Eindhoven voorloper? Zijn er inspirerende initiatieven in andere gemeenten?

“Ik denk dat veel gemeenten hiermee bezig zijn. Het kan ook niet anders met de klimaatcrisis waarin we leven. Omdat Eindhoven veel nieuwbouw realiseert in het centrum, hebben we dus extra spelregels vastgelegd.”

Wat is er nog nodig om die ambities waar te maken?

“We hebben wel beleid (Binnenstadsvisie) wat aangeeft dat het dak altijd een functie moet hebben. Dat kan groen zijn, opwek, waterberging of een openbare plek. Maar een combi is natuurlijk nog mooier.”

Bekijk hieronder de video van de opening van de eerste ROEF-daken in april 2023.

Een jaar geleden gaf wethouder Rik Thijs (gemeente Eindhoven) het officiële startschot voor de aanleg van de allereerste ROEF-daken. Vijf woningen van woningcorporatie Trudo kregen toen een ROEF-dak. Om daarop terug te blikken én vooruit te kijken, legden we Rik Thijs deze week een aantal vragen voor over de ambities van de gemeente ten aanzien van vergroening en multifunctionele daken. Hoe kijkt de wethouder naar de toekomst?

Vorig jaar, tijdens de opening van de eerste ROEF-daken, zei u: “Ik hoop dat het niet bij een pilot blijft en woningcorporaties en andere ontwikkelaars dit breed gaan uitrollen. Heel Eindhoven een groen dak, dat zou prachtig zijn!” In hoeverre is Eindhoven hier goed mee op weg?

“We zijn nu grote slagen aan het maken in het verduurzamen van ons eigen vastgoed. Denk aan sporthallen, buurthuizen, het Van Abbemuseum en dependances van het stadhuis. Niet ieder dak is geschikt om te vergroenen. We zijn ook bezig met het verduurzamen van Mercado, een gebouw voor onze medewerkers. Hier komt zelfs een multifunctioneel dak op.”

Hoe kijkt de gemeente Eindhoven nu naar de inzet van multifunctionele daken en is dat het afgelopen jaar veranderd?

“Het is mooi als mensen daarvoor kiezen. Groen ziet er mooi uit, en gecombineerd met zonnepanelen is het een duurzame keuze. Het is mooi als woningcorporaties hier meer voor gaan kiezen, net zoals de huizen vorig jaar, want dan kun je echt meters maken.”

De ontwikkelingen gaan snel en de aandacht voor klimaatadaptatie groeit. Heeft dat invloed op het beleid van de gemeente ten aanzien van groene daken, ook in combinatie met zonnepanelen en waterbuffering?

“We hebben geen beleid voor groene daken bij mensen thuis, maar klimaatadaptatie staat wel heel hoog op onze agenda. Zo vergroenen we waar mogelijk de openbare ruimte in bestaande wijken. En we hebben een grote opgave in het centrum van Eindhoven, waar de komende jaren heel veel woningen worden toegevoegd. Daar maken we afspraken over. We willen dat voor iedere nieuwe woning 8 m2 groen gerealiseerd wordt. Het liefst bij de woning of bij het wooncomplex, maar dat kan ook elders in de stad.”

 “En we hebben een rekentool waarin ontwikkelaars kunnen uitrekenen hoeveel waterberg iedere woning moet realiseren. Het lijken veel regels, maar we willen de stad toekomstbestendig maken, dus gelden er nieuwe normen voor waterberging. Dit geldt voor alle type bouwwerken. Met deze rekentool kun je nagaan of je ontwerp aan de normen voldoet en wat er gebeurt als je je ontwerp aanpast. Want in het algemeen geldt: hoe groener je ontwerp, hoe lager de benodigde waterberging. Ontwikkelaars kunnen dan kiezen voor groene daken, wat ook bij enkele projecten gebeurt.”

 “Bij veel projecten werd al rekening gehouden met klimaatadaptief (her)inrichten, maar nog niet bij alle projecten. Daarom is een toetsingskader vastgesteld met concrete ontwerpnormen en richtlijnen voor klimaatadaptief handelen. De klimaattoets omvat drie hoofdregels en deze vormen de basis voor het Eindhovens klimaatadaptatie beleid: (1) Zorg voor voldoende bergingsruimte om extreme buien tijdelijk op te vangen en vertraagd af te voeren. (2) Infiltreer regenwater zoveel mogelijk en waar mogelijk op de plek waar het valt, en voorkom daarmee droogte. (3) Zorg dat de straat niet onnodig opwarmt en voldoende plekken voor verkoeling heeft op het heetst van de dag.”

Hoe verhoudt de gemeente Eindhoven zich hierin ten opzichte van andere gemeenten? Is Eindhoven voorloper? Zijn er inspirerende initiatieven in andere gemeenten?

“Ik denk dat veel gemeenten hiermee bezig zijn. Het kan ook niet anders met de klimaatcrisis waarin we leven. Omdat Eindhoven veel nieuwbouw realiseert in het centrum, hebben we dus extra spelregels vastgelegd.”

Wat is er nog nodig om die ambities waar te maken?

“We hebben wel beleid (Binnenstadsvisie) wat aangeeft dat het dak altijd een functie moet hebben. Dat kan groen zijn, opwek, waterberging of een openbare plek. Maar een combi is natuurlijk nog mooier.”

Bekijk hieronder de video van de opening van de eerste ROEF-daken in april 2023.