Past op 99% van alle corporatiewoningen

8 februari 2023

Het zat al jaren in het hoofd van technisch manager Rob Pittens: het idee om een groen, duurzaam en circulair dak te ontwikkelen dat én op bijna alle hellende daken past én in één dag gemonteerd kan worden én daarvoor minimale voorbereiding vergt. Dat leek onmogelijk, maar lukte. ROEF realiseert duurzame energieopwekking, meer biodiversiteit (flora én fauna), minder CO2-uitstoot, meer CO2-opslag, fijner en gezonder wonen en klimaatadaptieve, klimaatbestendige wijken. Na tien jaar is het dak regeneratief. Er is zó veel te vertellen over ons dak. We beginnen bij het begin.

We gaan een paar jaar terug in de tijd, naar het jaar 2017. In dat jaar startte renovatiebedrijf KnaapenGroep voor woningcorporatie Kleurrijk Wonen met het uitvoeren van vraaggestuurd onderhoud. Het doel: een prettiger proces ontwikkelen voor de bewoner.

Renoveren in een serie van één
Vraaggestuurd onderhoud betekent dat de bewoner zelf het onderhoud aanvraagt en samen met de uitvoerende partijen afstemt wanneer dit plaatsvindt. De bewoner is meer zelf in controle en staat hierdoor positiever tegenover de werkzaamheden. Bijkomend voordeel is dat het kostenbesparingen oplevert voor de woningcorporatie.

Het vraaggestuurd onderhoud – serie van één – bleek al snel een succes. KnaapenGroep optimaliseerde het proces en inmiddels vervangt Knaapen een keuken en toilet in één dag, een badkamer in drie dagen.

Dak vervangen in één dag
Dat zette technisch manager Rob Pittens aan het denken… Hoe vet zou het zijn om ook het dak en de gevel vraaggestuurd te kunnen vervangen? Startend met het dak maakte hij een lijst van waar zo’n nieuw te ontwikkelen dak wat hem betreft aan moest voldoen.

Startend met het dak maakte hij een lijst van waar zo’n nieuw te ontwikkelen dak wat hem betreft aan moest voldoen. Goed om te weten daarbij, we hebben bij Knaapen een uitgesproken visie op duurzaamheid. Ons belangrijkste doel: CO2-neutraal en circulair zijn in 2035 en daarna doorgroeien naar het uitvoeren van regeneratief onderhoud, waarbij we een positieve bijdrage leveren aan mens en natuur. Dat zat dus ook in het hoofd van Rob toen hij zijn wensenlijst maakte.

Modulair, circulair, groen en slim
Even grof overgenomen uit de aantekeningen van Rob zag zijn lijst er ongeveer zo uit:

 • Passend in vraaggestuurd onderhoud (natuurlijk)
 • Als eenling toepasbaar
 • Modulair
 • Snelle montage
 • Standaardisatie voor minimale voorbereiding
 • Duurzame materialen
 • Losmaakbaar
 • No regret
 • Klaar voor de toekomst (er moeten altijd nog aanpassingen kunnen worden gedaan)
 • Energie-opwekkend
 • Geschikt voor flora en fauna
 • Wateropname
 • CO2-opname
 • Kostentechnisch voordeliger of gelijk aan een traditioneel dak
 • Toepasbaar met een ontheffing voor flora en fauna-onderzoek
 • Toepasbaar met een ontheffing omgevingsvergunning
 • Zo min mogelijk overlast voor de omgeving
 • Naast luchtdichtheid ook geluiddichtheid toevoegen (daar zijn geen eisen voor, wilde Rob wel)

Een behoorlijke lijst wensen, waar Rob niet zo een-twee-drie een startpunt voor had. Tot hij op een gewone vrijdagmorgen ineens wist waar hij wilde beginnen.

Combinatie van prefab en maatwerk
Rob: “Wat vooral heel moeilijk was, is iets bedenken dat je in één dag kan monteren én op bijna alle hellende daken past én minimale voorbereiding vergt. Maar plotseling had ik in mijn hoofd hoe we het zouden kunnen maken, namelijk met een combinatie van prefab en maatwerk. Door dat goed uit te werken, met slimme maatvoeringen, zou het mogelijk moeten zijn dit dak met minimale voorbereiding voor bijna alle zadeldaken geschikt te maken, waarbij het ook in één dag gemonteerd kan worden.”

“Wij wil­len sa­men iets te­weeg bren­gen. Wij­ken be­ter ma­ken, de na­tuur her­stel­len. Dat le­vert zo­veel op. Ook daar­om is het zo mooi dat se­rie van 1 ge­lukt is. Het is nau­we­lijks duur­der dan een tra­di­ti­o­ne­le dak­re­no­va­tie, dus voor het­zelf­de geld doe je het nu drie­dub­bel goed. Ze­ker ook voor de na­tuur.” Rob Pittens, Technisch Manager Knaapen

Bijna alles afgevinkt
Rob stapte naar een aantal vaste partners om zijn ideeën te delen. Zij waren meteen enthousiast, al waren veel mensen met wie hij in die eerste maanden sprak ook sceptisch. ‘Dat zijn wel heel erg veel ambities voor één dak, is dat wel haalbaar?’

“Maar”, zegt Rob, “ik ben koppig genoeg iets door te zetten als ik erin geloof en die ruimte kreeg ik ook. En onze partners bléven meedenken, ook al liepen we soms tegen een muur op.”

Rob zette door en inmiddels zijn de eerste vijf ROEF-daken geplaatst. Van die hele waslijst aan wensen van Rob kan op twee punten na alles worden afgevinkt. Eigenlijk bijna ongelofelijk dat dit in één jaar is gelukt.

“Ik pak die lijst er nog regelmatig bij,” vertelt Rob, “het enige wat nog mist, is het dak toepasbaar maken voor een ontheffing flora en fauna en omgevingsvergunning. Dat kost tijd, dat is wetgeving. Voor de rest heeft het dak alles.”

Eerste pilot met ROEF
In april is de eerste pilot met ROEF gestart met vijf woningen van woningcorporatie Trudo. Rob: “We leren elke dag wel iets dat nog slimmer kan. Met onze partners komen we ook nog steeds elke twee weken bij elkaar om het dak verder te optimaliseren. Dat is iets waar ik heel trots op ben, die samenwerking. Ook omdat het voor iedereen iets is dat ze er naast hun gewone werk bij deden. Het vroeg echt wat van de mensen en iedereen ging door, wat er ook gebeurde.”

Eerste bewoners (woningcorporatie Trudo) van woningen met dak ROEF reageren enthousiast bij kijkmiddag.

“Wij willen samen iets teweeg brengen. Wijken beter maken, de natuur herstellen. Dat levert zoveel op. Ook daarom is het zo mooi dat serie van 1 gelukt is. Het is nauwelijks duurder dan een traditionele dakrenovatie, dus voor hetzelfde geld doe je het nu driedubbel goed. Zeker ook voor de natuur.”

De reacties op ROEF zijn super positief. Op 6 februari wonnen we met ROEF zelfs de publieksprijs bij de Brabantse Circulaire Innovatie top 20!

 

 

Het zat al jaren in het hoofd van technisch manager Rob Pittens: het idee om een groen, duurzaam en circulair dak te ontwikkelen dat én op bijna alle hellende daken past én in één dag gemonteerd kan worden én daarvoor minimale voorbereiding vergt. Dat leek onmogelijk, maar lukte. ROEF realiseert duurzame energieopwekking, meer biodiversiteit (flora én fauna), minder CO2-uitstoot, meer CO2-opslag, fijner en gezonder wonen en klimaatadaptieve, klimaatbestendige wijken. Na tien jaar is het dak regeneratief. Er is zó veel te vertellen over ons dak. We beginnen bij het begin.

We gaan een paar jaar terug in de tijd, naar het jaar 2017. In dat jaar startte renovatiebedrijf KnaapenGroep voor woningcorporatie Kleurrijk Wonen met het uitvoeren van vraaggestuurd onderhoud. Het doel: een prettiger proces ontwikkelen voor de bewoner.

Renoveren in een serie van één
Vraaggestuurd onderhoud betekent dat de bewoner zelf het onderhoud aanvraagt en samen met de uitvoerende partijen afstemt wanneer dit plaatsvindt. De bewoner is meer zelf in controle en staat hierdoor positiever tegenover de werkzaamheden. Bijkomend voordeel is dat het kostenbesparingen oplevert voor de woningcorporatie.

Het vraaggestuurd onderhoud – serie van één – bleek al snel een succes. KnaapenGroep optimaliseerde het proces en inmiddels vervangt Knaapen een keuken en toilet in één dag, een badkamer in drie dagen.

Dak vervangen in één dag
Dat zette technisch manager Rob Pittens aan het denken… Hoe vet zou het zijn om ook het dak en de gevel vraaggestuurd te kunnen vervangen? Startend met het dak maakte hij een lijst van waar zo’n nieuw te ontwikkelen dak wat hem betreft aan moest voldoen.

Startend met het dak maakte hij een lijst van waar zo’n nieuw te ontwikkelen dak wat hem betreft aan moest voldoen. Goed om te weten daarbij, we hebben bij Knaapen een uitgesproken visie op duurzaamheid. Ons belangrijkste doel: CO2-neutraal en circulair zijn in 2035 en daarna doorgroeien naar het uitvoeren van regeneratief onderhoud, waarbij we een positieve bijdrage leveren aan mens en natuur. Dat zat dus ook in het hoofd van Rob toen hij zijn wensenlijst maakte.

Modulair, circulair, groen en slim
Even grof overgenomen uit de aantekeningen van Rob zag zijn lijst er ongeveer zo uit:

 • Passend in vraaggestuurd onderhoud (natuurlijk)
 • Als eenling toepasbaar
 • Modulair
 • Snelle montage
 • Standaardisatie voor minimale voorbereiding
 • Duurzame materialen
 • Losmaakbaar
 • No regret
 • Klaar voor de toekomst (er moeten altijd nog aanpassingen kunnen worden gedaan)
 • Energie-opwekkend
 • Geschikt voor flora en fauna
 • Wateropname
 • CO2-opname
 • Kostentechnisch voordeliger of gelijk aan een traditioneel dak
 • Toepasbaar met een ontheffing voor flora en fauna-onderzoek
 • Toepasbaar met een ontheffing omgevingsvergunning
 • Zo min mogelijk overlast voor de omgeving
 • Naast luchtdichtheid ook geluiddichtheid toevoegen (daar zijn geen eisen voor, wilde Rob wel)

Een behoorlijke lijst wensen, waar Rob niet zo een-twee-drie een startpunt voor had. Tot hij op een gewone vrijdagmorgen ineens wist waar hij wilde beginnen.

Combinatie van prefab en maatwerk
Rob: “Wat vooral heel moeilijk was, is iets bedenken dat je in één dag kan monteren én op bijna alle hellende daken past én minimale voorbereiding vergt. Maar plotseling had ik in mijn hoofd hoe we het zouden kunnen maken, namelijk met een combinatie van prefab en maatwerk. Door dat goed uit te werken, met slimme maatvoeringen, zou het mogelijk moeten zijn dit dak met minimale voorbereiding voor bijna alle zadeldaken geschikt te maken, waarbij het ook in één dag gemonteerd kan worden.”

“Wij wil­len sa­men iets te­weeg bren­gen. Wij­ken be­ter ma­ken, de na­tuur her­stel­len. Dat le­vert zo­veel op. Ook daar­om is het zo mooi dat se­rie van 1 ge­lukt is. Het is nau­we­lijks duur­der dan een tra­di­ti­o­ne­le dak­re­no­va­tie, dus voor het­zelf­de geld doe je het nu drie­dub­bel goed. Ze­ker ook voor de na­tuur.” Rob Pittens, Technisch Manager Knaapen

Bijna alles afgevinkt
Rob stapte naar een aantal vaste partners om zijn ideeën te delen. Zij waren meteen enthousiast, al waren veel mensen met wie hij in die eerste maanden sprak ook sceptisch. ‘Dat zijn wel heel erg veel ambities voor één dak, is dat wel haalbaar?’

“Maar”, zegt Rob, “ik ben koppig genoeg iets door te zetten als ik erin geloof en die ruimte kreeg ik ook. En onze partners bléven meedenken, ook al liepen we soms tegen een muur op.”

Rob zette door en inmiddels zijn de eerste vijf ROEF-daken geplaatst. Van die hele waslijst aan wensen van Rob kan op twee punten na alles worden afgevinkt. Eigenlijk bijna ongelofelijk dat dit in één jaar is gelukt.

“Ik pak die lijst er nog regelmatig bij,” vertelt Rob, “het enige wat nog mist, is het dak toepasbaar maken voor een ontheffing flora en fauna en omgevingsvergunning. Dat kost tijd, dat is wetgeving. Voor de rest heeft het dak alles.”

Eerste pilot met ROEF
In april is de eerste pilot met ROEF gestart met vijf woningen van woningcorporatie Trudo. Rob: “We leren elke dag wel iets dat nog slimmer kan. Met onze partners komen we ook nog steeds elke twee weken bij elkaar om het dak verder te optimaliseren. Dat is iets waar ik heel trots op ben, die samenwerking. Ook omdat het voor iedereen iets is dat ze er naast hun gewone werk bij deden. Het vroeg echt wat van de mensen en iedereen ging door, wat er ook gebeurde.”

Eerste bewoners (woningcorporatie Trudo) van woningen met dak ROEF reageren enthousiast bij kijkmiddag.

“Wij willen samen iets teweeg brengen. Wijken beter maken, de natuur herstellen. Dat levert zoveel op. Ook daarom is het zo mooi dat serie van 1 gelukt is. Het is nauwelijks duurder dan een traditionele dakrenovatie, dus voor hetzelfde geld doe je het nu driedubbel goed. Zeker ook voor de natuur.”

De reacties op ROEF zijn super positief. Op 6 februari wonnen we met ROEF zelfs de publieksprijs bij de Brabantse Circulaire Innovatie top 20!